INSIDE OUT- maaktraject

Rabarber

Verwacht

Inside Out

INSIDE OUT- maaktraject

Inside Out is het multidisciplinaire talentontwikkelingstraject van Rabarber. Met diversiteit als uitgangspunt wordt op wisselende locaties een performance gemaakt en gespeeld.

Theater is de basis van Inside Out, maar richt zich behalve op spelers ook op jongeren die belangstelling hebben in andere disciplines zoals dans, schrijven, muziek, zang, performance, ontwerp, film, fotografie en/of beeldende kunst. Juist door gebruik te maken van elkaars talent ontstaat er een verrassend en uitdagend artistiek klimaat waarbinnen onderzoek, experiment, ontwikkeling en het werken aan een performance centraal staan.

Alle deelnemers aan Inside Out doen vooraf auditie. Tijdens deze auditie gaat het niet zozeer om wat je al kan, maar wordt er vooral gelet op je artistieke interesse, nieuwsgierigheid en eigenzinnigheid. Na aanmelding ontvang je automatisch een uitnodiging voor de auditie.

Op dit moment is er nog geen startdatum vastgelegd voor een eerstvolgende editie.

Delen? Graag!