Dalton Theaterklas

Rabarber

Verwacht

Dalton theaterklas

Dalton Theaterklas

In de theaterklas volg je één hele dag per week theaterlessen bij Rabarber. De hoofdvakken spel, zang en dans staan centraal bij jouw ontwikkeling op theatergebied. Aanvullend volg je vakken als dramaturgie, muziektheater, camera acteren en regie. In combinatie met workshops en het zien van en spelen in voorstellingen is de theaterklas een goede basis om jezelf goed te kunnen uitdrukken of presenteren.

Lesjaren
BT: Het hele jaar krijg je spel-, zang- en dansles. Bij spel staat fantasieontwikkeling, verbeelding, ruimte en rol opbouw centraal. Bij zang werk je aan adem- en stemtechniek, ritme en koorzang. Bij dans maak je kennis met de diverse basistechnieken van de moderne dans. BT wordt afgesloten met presentatie die bestaat uit de onderdelen spel, zang en dans.

2T: Naast een verdiepend programma in spel, zang en dans. Je maakt kennis met elementair- en waarachtig spel en doet personage onderzoek. Bij dans behandelen we verschillende dansstijlen zoals urban/jazz en klassiek. Naast (koor)zang is er aandacht voor schrijven, tekstinterpretatie en wereldstijlen.
Er komen 2 varia vakken bij in 2T. Dat zijn dramaturgie (theatergeschiedenis) en muziektheater. 2T wordt afgesloten met een spelpresentatie waarin zang en dans worden geïntegreerd.

3T: Kenmerkt zich door het maken van een (muziektheater)voorstelling. Aan de hand van een script en rolverdeling werk je samen met de docerend makers, decor- en kostuumontwerper aan het maken van een voorstelling waarin zang en dans een grote rol spelen. 3T wordt afgesloten met het spelen van deze voorstelling in Theater Merlijn.

4T: Is opgebouwd in 2 blokken. In blok 1 verdiep je je in de klassieken. Op de vloer werken en onderzoeken we theater in de tijd van de Grieken, spelen we Shakespeare en het Absurdisme. In blok 2 werk je toe aan een solo. Alle solo’s samen vormen een gezamenlijke een geheel; een presentatie voor publiek. Naast de solo onderzoek je daarom als groep wat het overkoepelende thema is en komt het element ‘locatie theater’ erbij. de solo presentatie wordt getoond in de Theater Loods van Rabarber.

5T: Is opgebouwd in 3 blokken. In blok 1 krijg je theater- techniek en terminologie. In blok 2 maak je kennis met storyteling.  Het haar wordt afgesloten met het maken van een eindvoorstelling. Hierbij ben je co-creator. De voorstelling is het sluitstuk van vijf jaar lang theater onderwijs. Na het spelen ontvang je een certificaat.

Beoordeling: Tijdens alle lesjaren ontvang je per blok voor spel, zang en dans een cijfer en een geschreven rapport.

Aanmelden dalton theaterklas: Om lessen te volgen in de dalton theaterklas doen alle leerlingen eerst een selectie. Daarna dien je ingeschreven te staan bij Dalton Den Haag i.c.m. een positieve selectie uitslag. Er kunnen max. 28 leerlingen geplaatst worden die een positieve uitslag hebben gekregen bij de selectie.

Na het afronden van de theaterklas:
Heb je de HAVO of het VWO afgerond en wil je je verder ontwikkelen in de podiumkunsten? Rabarber biedt de Broedplaats aan voor ieder die een tussenjaar heeft en bezig wil zijn met theater. Drie dagen per week volg je een gevarieerd lesprogramma en maak je een professionele jongerenproductie

Delen? Graag!