Algemene info

Rabarber

Verwacht

beeld rvt

Algemene info

Bij goed onderwijs gaat het erom dat het kind ‘tools’ aangereikt krijgt om een plaats in de wereld in te willen en kunnen nemen. Niet als middelpunt van deze wereld maar in de betekenis van “je thuis voelen in de wereld”.

Rabarber: waar elk kind zich leert uitdrukken, zelfvertrouwen krijgt en vooral veel plezier beleeft!

Rabarber is al bijna 40 jaar  jaar een theater(t)huis waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen op speelse wijze hun persoonlijke en artistieke talenten ontwikkelen. Of je nu wilt spelen als hobby of van theatermaken (in de breedste zin van het woord) je beroep wilt maken: voor elke leeftijd en elk niveau bieden wij jaarprogramma’s aan met beproefde leerlijnen. Zowel kinderen in de vrije tijd als kinderen binnen schooltijd (PO en VO) krijgen les van vakbekwame docenten in een professioneel uitgeruste omgeving.

We willen een laagdrempelige, inclusieve organisatie zijn met een rijkgeschakeerd aanbod waarbij alle kinderen, ongeacht hun culturele bagage, zich veilig voelen om hun persoonlijke verhalen te verbeelden. Daarbij zoekt Rabarber actief de samenwerking met partners op educatief, cultureel en maatschappelijk gebied.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen:

  • wezenlijk gezien en gehoord worden
  • zichzelf en de wereld ontdekken & verrassen
  • hun creatieve & communicatieve vermogen ontwikkelen
  • zich leren verplaatsen in de ander & andere situaties
  • het brede theatervak leren als een fijne en artistieke uitingsvorm

Persoonlijke & talentontwikkeling

We zijn er trots op de bakermat te zijn van vele talentvolle acteurs, makers en presentatoren die nu schitteren op het witte doek of de tv. De echte waarde van Rabarber is echter gelegen in het feit dat onze school tienduizenden kinderen een tweede huis heeft geboden waarin zij zich leren uiten, hun zelfvertrouwen vergroten en in dialoog leren treden met de wereld. Hierdoor rust Rabarber jonge mensen toe op het volwaardig participeren in een moderne, pluriforme samenleving. In onze visie en aanpak is cultuureducatie en maatschappelijke participatie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Heb jij zin om ook iets met theater te doen, aarzel dan niet en geef je op voor één van de groepen of voor de eerstkomende proefdeelname.
Met een Ooievaarspas kan je voor heel weinig geld en soms zelfs gratis bij ons terecht.

Lees hier onze algemene voorwaarden (2024/2025)

Bent u een onderwijscollega die meer zou willen weten van onze mogelijkheden binnen scholen (PO en VO), bekijk meer over ons educatieaanbod!

Delen? Graag!