Reglement RAB’S festival

REGLEMENT
download als PDF

A           DOELSTELLING

In 2012 is het initiatief genomen om te komen tot een jaarlijks eenakterfestival voor middelbare scholieren.
De doelstellingen die de basis vormen voor dit initiatief zijn:
-het tot stand brengen van interscholaire contacten
-middelbare scholieren stimuleren meer met theater te doen en hiermee de belangstelling voor en deelname aan het culturele leven te bevorderen.

Tegelijkertijd geldt daarbij een presentatief/competitief doel waarbij een deskundige jury oordeelt.

B           REGLEMENT

1            Het festival vindt jaarlijks plaats in Theater Merlijn van Rabarber.

2            De uitvoerende organisatie en productie van het festival is in handen van Rabarber, die zelf niet deelneemt.

3            Voor het festival worden scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag en omstreken aangeschreven. Bovendien kunnen scholen zichzelf aanmelden.

4            De aanmelding dient schriftelijk te gebeuren door middel van het inschrijfformulier of via digitale inschrijving

5            Selectie vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

6            Selectie betekent meedoen. De school die zich in de periode tussen selectie en uitvoering wil terugtrekken, kan verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele financiële consequenties.

7            De te maken productie is een eenakter; dat wil zeggen een theaterproductie van donkerslag naar donkerslag, zonder bedrijven. Alles dient te gebeuren in dezelfde tijd, ruimte en plaats. De invulling hiervan is inhoudelijk vrij, maar volgens vastgesteld thema.  Het kan gaan om zelfgeschreven eenakter, een bestaande eenakter, een bewerking van een bestaand toneelstuk of een fragment daarvan.

8            Elke productie neemt max. 30 minuten in beslag en wordt 2x gespeeld.

9            Alleen leerlingen van de aangemelde scholen kunnen meespelen in de productie.

10         Iedere school zorgt voor zijn eigen decor, grime en kostuums. Het is eventueel mogelijk om in overleg met Rabarber gebruik te maken van simpele decorstukken, kostuums en rekwisieten van de theaterschool. (Arbo)technische veiligheid wordt altijd in acht genomen.

11         De producties worden beoordeeld door een deskundige jury. Deze beslist over het aantal nominaties voor de verschillende prijzen* en wijst de winnaar(s) aan. De school met de beste productie is winnaar van het festival en wordt beloond met een wisseltrofee. Er kunnen ook andere prijzen toegekend worden.

12         Naast de professionele jury is er een publieksjury die bestaat uit leerlingen van de deelnemende scholen, waarbij een buitenstaander als voorzitter/begeleider fungeert. Scholen mogen niet op zichzelf stemmen bij de vaststelling van de winnaar van de publieksjury. Er is één publieksprijs, waarbij er sprake is van meerdere nominaties.

13         De winnaar van het festival verzorgt de presentatie van het volgende festival. Daarbij gelden geen voorschriften voor de vorm van uitvoering zowel als in het aantal presentatoren.

14         Deelname aan het festival betekent ook deelname aan de randactiviteiten, zoals de kennismakingsbijeenkomst, de deelname aan theaterworkshops, de nazit (talkshow) en het desgevraagd aanleveren van schriftelijk en fotomateriaal voor het programmaboekje en de eventuele tentoonstelling.

15         Dit reglement is opgesteld op door Rabarber en Dalton Den Haag, juni 2012.
Wijzigingen zijn alleen mogelijk in overleg met bovengenoemden.

* De professionele jury kent verschillende prijzen toe, met nominaties: beste mannelijke hoofdrol, beste vrouwelijke hoofdrol, beste mannelijke bijrol, beste vrouwelijke bijrol, beste vormgeving, beste debutant(e), en natuurlijk de beste voorstelling, regie.

C            PRAKTISCHE UITGANGSPUNTEN VAN HET FESTIVAL

–             Het festival is een gezamenlijke productie van Rabarber en de deelnemende scholen. Het reglement wordt samen opgesteld en bewaakt.

–             Voorstellingen duren niet langer dan maximaal 30 minuten. Het moet gaan om eenakters, dus er zijn geen bedrijven of decorwisselingen. Het aantal mee spelende leerlingen is niet gelimiteerd.

–             Tussen de verschillende voorstellingen zal er een changeertijd van maximaal 10  minuten zijn, dus hou hierbij rekening met een eventueel decor.

–             Binnen een maand voor het festival bespreekt de regisseur met de mensen van de techniek de voorstelling, zodat een basislichtplan kan worden gemaakt en ingehangen en afspraken kunnen worden gemaakt voor de aanlevering van decorstukken.

–             In de week voor aanvang van het festival krijgt iedere school ruim de tijd voor een  technische doorloop en het uitwerken van een simpel lichtplan.

–             Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande licht- en geluidsinstallatie. De mensen van de techniek bepalen de (on)mogelijkheden van de gewenste effecten.

–             Gebruik van een beamer is mogelijk en toegestaan.

–             Deelnemende scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aan- en afvoeren van eventueel decor en voor het opruimen van de kleedkamers, direct na de voorstelling.

–             In het kader van het festival worden er theaterworkshops voor de deelnemende leerlingen georganiseerd. Deze workshops worden gegeven door theaterdocenten van Rabarber.

–             In de periode voorafgaande aan het festival verschijnt er een festivalkrant, waarin alle informatie is te vinden over de verschillende voorstellingen: interviews, repetitiefoto’s enz. Scholen zullen hier aan bijdragen door artikelen te leveren en ander materiaal wat hiermee te maken heeft.

–             De scholen zijn ieder verantwoordelijk voor de afname van eigen entreekaartjes (55 voor de vrije publieks voorstelling).

–           Scholen betalen een som van € 540,= voor deelname aan het festival en ter verzekering van het aantal te verkopen stoelen

–             De deelnemers bekijken ook de voorstellingen van de andere scholen tijdens de festivaldag .

–             Als afsluiting van het festival vindt de prijsuitreiking plaats.

–             De uitslag van de jury’s is bindend en kan niet worden aangevochten. De hoofdprijs is een wisseltrofee die een jaar bij de winnende school blijft. De overige prijzen zijn persoonlijk en mogen worden behouden.

–             Zo spoedig mogelijk na het festival worden de juryrapporten gebundeld en vermenigvuldigd en aan de deelnemende scholen toegestuurd.

–             Het verdient aanbeveling om na afloop van het festival met alle deelnemende scholen (producenten en regisseurs) bijeen te komen om te evalueren en te bepalen op welke punten de organisatie en/of het reglement moeten worden aangepast.

–             Rabarber behoudt het recht om tussendoor eventuele wijzigingen met betrekking tot de invulling door te voeren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.