RAB’S middelbare scholieren theaterfestival

Wat is het RAB’S middelbare scholieren theaterfestival.

Tijdens het RABS theaterfestival gaan middelbare scholieren op het toneel met elkaar de strijd aan. Ze doen dit met eenakters; stukken van ongeveer dertig minuten die bestaan uit één bedrijf, waar alles in dezelfde plaats, ruimte en tijd gebeurt.

Het concept van dit theaterfestival is deels gebaseerd op het Eenakterfestival in Rotterdam, dat al meer dan 25 jaar met groot succes plaatsvindt. Ook in Den Haag gaan -met een eigen festivalsignatuur- middelbare scholieren jaarlijks een theatrale strijd aan om in verschillende categorieën de felbegeerde prijzen in de wacht te slepen. Zij worden beoordeeld door een deskundige jury.

Er zijn prijzen voor:
– beste voorstelling – beste regie – beste acteur – beste actrice – beste script – aanstormend talent. Daarnaast is er een publieksprijs. Maar zoals bij alle festivals geldt: het meedoen is het belangrijkste, de prijzen maken het extra spannend.

Rabarber, de theaterschool van Den Haag, betrekt al bijna 30 jaar met een groot aantal theaterprojecten zoveel mogelijk kinderen en jongeren bij theater en daarmee ook hun familie en vrienden. Dit Haagse festival is een initiatief van Rabarber en Dalton Den Haag. Schooljaar 12/13 is de tienjarige samenwerking tussen beide instellingen gevierd. De Dalton theaterklas is een groot succes. Met het RABS festival komen meer middelbare scholen op een uitdagende en verdiepende manier met theater in aanraking.

Doelen

Deelname van middelbare scholieren aan een theaterproductie;
Het bevorderen van contacten tussen middelbare scholen en scholieren onderling;
Meer belangstelling genereren voor deelname aan het Haagse culturele leven.
Subdoel
Het bieden van regie stageplekken aan (docerende) theatermakers in opleiding vanuit de verschillende Kunstvakopleidingen in het land.

Thema’s
Het RABS theaterfestival zal ieder jaar een ander thema als uitgangspunt kiezen voor de eenakters. De thema’s zullen aansluiten op een theaterstuk dat een Haags gezelschap dat seizoen uitbrengt. Door het thema van deze professionele voorstelling als koepel voor het festival te gebruiken worden amateurkunst en professionele kunst binnen Den Haag dichter bij elkaar gebracht. De deelnemende middelbare scholieren halen hiermee inspiratie uit en komen in contact met een professioneel gezelschap. Ze worden uitgedaagd zich te verdiepen in het onderwerp en de uitvoering van het betreffende gezelschap. Bovendien kan de voorstelling bezocht worden tegen een speciaal tarief of zelfs gratis, zoals de afgelopen twee jaar entreekaartjes weggegeven zijn door Toneelgroep De Appel en Het Nationale Toneel.

Spelregels festival

De uitvoerende organisatie en productie is in handen van Rabarber.
Het festival vindt plaats in Theater Merlijn aan de Bilderdijkstraat 35, te Den Haag.
Voor het festival worden scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving aangeschreven. Scholen kunnen zich ook zelf aanmelden. Het maximum aantal deelnemende scholen is twaalf; worden dit er uiteindelijk meer, dan zullen we moeten overwegen een andere locatie te kiezen voor de uitvoering van het festival.
De productie is een eenakter. Inhoudelijk is er veel vrijheid: het kan gaan om een bestaande eenakter, een bewerking van een bestaand toneelstuk of een fragment daarvan. Ook andere vormen zijn mogelijk (geheel nieuw stuk). De voorstelling duurt max. 30 minuten
Alleen leerlingen van de deelnemende scholen kunnen meespelen in de productie.
Iedere school zorgt voor zijn eigen decor, grime en kostuums.
Een deskundige jury beoordeelt de producties. Zij beslist over de nominaties in de verschillende categorieën en kiest de uiteindelijke winnaars.
De school met de beste productie is de winnaar van het festival en wordt beloond met een wisseltrofee. Ook krijgt deze school de eer om voor de volgende editie van het festival de presentatie te verzorgen.
Daarnaast is er een publieksjury die bestaat uit leerlingen van de deelnemende scholen met een buitenstaander als voorzitter/begeleider. Scholen mogen niet op zichzelf stemmen. Er is één publieksprijs.
Deelnemen aan het festival betekent ook deelnemen aan de randactiviteiten zoals de kennismakingsbijeenkomst, theaterworkshops door Rabarber theaterdocenten, de nazit en het aanleveren van teksten en beelden voor het programmaboekje en een eventuele tentoonstelling.
Artistieke medewerkers
Elke school maakt de eenakter in principe zelf met eigen regisseur of er wordt hen een regisseur in opleiding geboden, die vanuit stage regie –binnen de desbetreffende school- zal maken, onder stagebegeleiding van Rabarber. De deskundige jury bestaat uit professionele aansprekende mensen uit het vak.

Vanuit Rabarber zijn de volgende artistieke medewerkers bij het festival betrokken: verschillende docerende theatermakers voor de te geven workshops, onze technicus voor het lichtdecor en de uitvoerende techniek en de artistieke supervisie.

Pr- & marketingplan

Doelgroep
De doelgroep van RABS zijn de klasgenoten van de spelende leerlingen van (de deelnemende) middelbare scholen, hun ouders, vrienden, docenten, leerlingen van Rabarber en overige geïnteresseerden.

Communicatiemiddelen
Het festival wordt gepromoot met de volgende communicatiemiddelen:
– digitale festivalkrant – affiches en flyers – website – sociale media – vrije publiciteit
De fysieke middelen worden verspreid via de scholen en in de stad.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.