Privacyverklaring Rabarber

Rabarber

Privacyverklaring Rabarber

We hechten veel belang aan uw privacy en zijn daarom transparant over welke gegevens we verzamelen. Alle gegevens die we verzamelen, slaan we op in een database die goed beveiligd wordt.

Wie zijn wij?
Stichting Rabarber
Bilderdijkstraat 33
2513 CM Den Haag
Nederland
communicatie@rabarber.net
070-3450996
KvK nummer: 41149860

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Statistieken
Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken (Google Analytics). Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn overigens volledig anoniem.

Cookies geplaatst door partijen waarvan wij materiaal gebruiken op de website -denk aan de filmpjes van YouTube en de foto gallerijen van Flickr- vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

Als u cookies wenst te verwijderen, kunt u dat door de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u bovendien over de mogelijkheid uw instellingen omtrent cookies te configureren. Zo kan u de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.

Contactinformatie
Door het invullen van formulieren laat u bepaalde gegevens bij ons achter.
Persoonlijke gegevens (NAW gegevens) die wij kunnen gebruiken zijn Naam, Adres, Woonplaats, Emailadres, Telefoonnummer, Leeftijd, Geslacht, en andere relevante gegevens die wij om administratieve en wettelijke redenen en voor het aanbieden, uitvoeren, aanpassen en optimaliseren van onze diensten nodig hebben.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Rabarber site kan bezocht worden door personen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Rabarber zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met wie delen wij uw data?
Rabarber gebruikt alleen zelf uw gegevens en deelt die niet met derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?
Rabarber bewaart de persoonsgegevens tot 5 jaar na uitschrijving van een deelnemer. Dat is deels een wettelijke eis en deels ten behoeve van ons deelnemer volgsysteem.

Welke rechten heeft u?
Als gebruiker heeft u een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Rabarber richten door een e-mail te sturen naar communicatie@rabarber.net waarna wij ons best doen uw aanvraag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen te verwerken.

Recht op inzage en rechtzetting
U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten
U heeft altijd het recht om uw gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen
Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-autoriteit-persoonsgegevens

Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigbaarheid
Rabarber heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 16-5-2018.

U kunt deze verklaring hier als PDF downloaden

Delen? Graag!
 
}