Vacatures

Rabarber

beeld rvt

Vacatures

Vacature leden Raad van Toezicht

Theaterschool Rabarber in Den Haag zoekt Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 12 maart 2021

Download hier de PDF

Rabarber in het kort

Rabarber is een jeugdtheaterschool waarin kinderen en jongeren al meer dan 35 jaar de kans krijgen zich te ontwikkelen tot flexibele mensen, die veerkrachtig kunnen reageren op een steeds sneller veranderende wereld. Met inleving, verbeelding, empathie en een speels, explorerend/creatief oplossend vermogen zijn zij tevens mede-vormgevers van deze nieuwe wereld. Hoe uiteenlopend de levensloop van onze leerlingen ook is; de tijd op Rabarber heeft hen in veel gevallen een sterke bagage meegegeven. 

Bij Rabarber geloven we dat kinderen en jongeren, via de wereld van spel en verbeelding, nieuwe ‘lenzen’ kunnen creëren waarmee ze met steeds wisselende perspectieven naar zichzelf, de ander en de wereld kunnen kijken. 

Wij zijn er trots op dat we met ons lesaanbod jaarlijks omstreeks 1200 leerlingen bereiken. Bij Rabarber ontwikkelen en actualiseren we steeds opnieuw voor verschillende doelgroepen een schoolwerkplan, met een lange leerlijn, die uitgaat van de belevingswereld en theatrale ontwikkelingsfase van de verschillende leeftijdsgroepen. Dit gebeurt onder leiding van ongeveer 40 professionele theatermakers, muziek-, zang- en dansdocenten die hen zowel actief, receptief als reflecterend begeleiden in hun artistieke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen die hun dromen willen najagen binnen het professionele kunstvakonderwijs steunen we daarin.

Daarnaast werkt Rabarber nauw samen met cultuurprofielschool Dalton Den Haag en verzorgt jaarlijks voor ongeveer 125 leerlingen het lesaanbod dat onderdeel vormt van het schoolexamen.

Rabarber ontvangt, naast inkomsten via lesgelden en kaartverkoop, structurele subsidie van de Gemeente Den Haag, die waardering heeft voor de positie die Rabarber inneemt binnen de Haagse theaterketen en in het culturele landschap. Een klein, hecht, professioneel en gedreven team ondersteunt de werkzaamheden van de docerende theatermakers, die veelal als zzp’er aan Rabarber verbonden zijn. Vanuit de Code Diversiteit en Inclusie streeft Rabarber naar een diverse samenstelling van het personeelsbestand. Naast de Code Diversiteit en Inclusie onderschrijft Rabarber ook de Governance Code Cultuur 2019. 

Wij zijn een redelijk gezonde organisatie, ook in deze moeilijke tijd zijn we veerkrachtig en constructief.

Vanwege het einde van de zittingsduur van één van haar leden en de uitbreiding van het aantal leden ontstaat per 1 april 2021 ruimte voor twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht.

Leden Raad van Toezicht 

Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar kandidaten die thuis zijn op het terrein van  cultuureducatie & artistiek beleid en/of public relations & omgang met stakeholders. 

Rabarber kent een tweekoppig bestuur. De artistiek leider en zakelijk leider vormen samen de directie. De stichting heeft een kleine organisatorische staf (12 fte); de ruim 40 docerende theatermakers zijn veelal als zzp’er verbonden aan Rabarber. 

Rabarber wordt voor een deel van haar taken (educatie en presentatie) structureel gesubsidieerd door de gemeente Den Haag. 

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in haar samenstelling.

Als lid van de Raad van Toezicht (m/v)

  • verwachten we aantoonbare affiniteit met culturele organisaties met een podiumfunctie
  • ben je in staat de missie en visie van Rabarber uit te dragen bij in- en externe stakeholders
  • ben je woonachtig in de regio Haaglanden en heb je een breed netwerk in en rond Den Haag en ben je bereid dat voor Rabarber in te zetten
  • bezit je algemeen bestuurlijke kwaliteiten, liefst als bestuurder of toezichthouder
  • ben je in staat om toezicht te houden op strategische hoofdlijnen en kun je de balans bewaken tussen kritische vragen stellen en constructief samenwerken. 
  • heb je voldoende tijd voor werkzaamheden die voortvloeien uit de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht. 

Zakelijke informatie

Leden van de Raad ontvangen voor hun deelname aan de vergaderingen (4 à 5 per jaar) geen vergoeding. 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Anne Mieke van der Werf, lid van de Raad van Toezicht, via anne.mieke@wxs.nl . 

Een motivatiebrief en beknopt cv ontvangen we graag uiterlijk 12 maart 2021. Deze kunnen worden verzonden aan leontine@rabarber.net . 

Meer informatie over de organisatie: www.rabarber.net 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Veelzijdige werk- en stageplaats voor (HBO)studenten
Iedereen vanaf 6 jaar kan onder leiding van professionele theatermakers bij ons aan de slag. Elke dag van de week is er een passend programma. Van basisgroepen voor beginnende kinderen, opleiding-, musical- en productiegroepen tot verschillende vooropleidingen. Bij Rabarber krijgt iedereen de mogelijkheid om te spelen in de vele producties van Rabarber.

Interesse?
– Rabarber is regelmatig op zoek naar docenten dans, (project)medewerkers op het gebied van kostuumontwerp en film- en theatertechniek; Mail een CV met motivatie naar Miranda van der Kooy.
– Studenten regie/drama- of docent dans; Mail een CV met motivatie naar Erik Kaiel
– Stagiaires Marketing en Communicatie (HBO),  film/theatertechniek); Ellen van der Sar.

Vrijwilligers
Rabarber is op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met diverse werkzaamheden in ons theater. Hieronder vallen diverse activiteiten als het controleren van plaatsbewijzen, het ontvangen van publiek en het wegwijs maken van publiek in het theater, het beantwoorden van vragen en het uitdelen van publiciteitsmateriaal.

Maak je van simpele dingen de mooiste creaties? Tijdens de schoolvakanties zijn er (jeugd)voorstellingen en komen veel bezoekers naar Rabarber. Om de foyer passend bij de voorstelling aan te kleden zijn we opzoek naar creatieve vrijwilligers.

Interesse?
Mail beschikbaarheid en motivatie naar Miranda van der Kooy.

Delen? Graag!
 
}