Over Rabarber

Rabarber

Over Rabarber

Naam: Stichting Rabarber
Handelend onder de naam: Rabarber, de theaterschool van Den Haag
Rechtsvorm: Stichting
Jaar van oprichting: 1978
Inschrijving Kamer van Koophandel te: Den Haag
KvK nummer: 41149860
Fiscaal nummer: 0056.07.085
Bankrekeningen: ING NL13INGB 000 4051 767 | RABOBANK NL29RABO 0172993504

Contactgegevens
Postadres: Bilderdijkstraat 33 – 2513 CM Den Haag
Postbus 578 – 2501 CN Den Haag
Bezoekadres: Bilderdijkstraat 35 – 2513 CM Den Haag
Telefoon: 070 3450996
E-mail: info@rabarber.net
Internet: www.rabarber.net

Bestuur
Functie: Artistiek leider
Naam: Erik Kaiel
In functie sinds 2020

Functie: Zakelijk leider
Naam: Leontine van Vlerken
In functie sinds 2021

Statutaire doelstellingen
a. de exploitatie van een theaterschool voor kinderen, jongeren en jong volwassenen op het gebied van de podiumkunsten in de meest brede zin van het woord, waaronder ook het bieden van vooropleidingstrajecten voor kunstvakopleidingen;
b. het (doen) uitvoeren van podiumkunsten;
c. het organiseren, faciliteren of ondersteunen van theaterproducties van (jonge) talentvolle theatermakers en andere podiumkunstenaars;
d. het bevorderen van de bewustwording van de levensbeschouwing van kinderen en jongeren en de cultivatie van het theaterbezoek en culturele voorstellingen;
e. het verbreiden en verdiepen van de belangstelling in- en de kennis van of over het theater en andere podiumkunsten, in de meest brede zin van het woord.

Missie
Rabarber heeft als missie zoveel mogelijk kinderen, jongeren en jong volwassenen in aanraking te brengen met het cultuurgoed theater. Doet dit op een gestructureerde en professionele wijze, door middel van een schoolwerkplan met een lange leerlijn. Door zowel actief, receptief als reflectief kennis te maken met het theaterlandschap krijgen  deelnemers bouwstenen aangereikt om zich verder te kunnen ontwikkelen tot veelzijdige volwassenen met een blijvende interesse voor cultuur.

Doelstellingen
Iedere deelnemer heeft aan het einde van de Rabarbertijd inzicht in haar/zijn eigen theatrale mogelijkheden; als hij/zij dat ambieert in een productie gespeeld, geleerd samen te spelen met jongeren vanuit diverse achtergronden; professionele theatervoorstellingen bezocht. En weet zelf een weg te vinden in theaterland en deelt deze interesses met anderen. Talentvolle jongeren helpen we hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en – indien opportuun – een opleiding te kiezen binnen het culturele veld.

Kernwaarden
Spelplezier, persoonlijke ontwikkeling, talentontwikkeling, magie van en passie voor theater.

Functies
Theaterschool, aanbieder van educatieve programma’s, talentontwikkelaar, productiehuis, aanbieder van jeugd- en jongerentheater, springplank voor nieuwe theatermakers, samenwerkingspartner, loketfunctie.

Privacyverklaring (online) – Privacyverklaring (PDF als download)

Corona protocol 2020
Algemene betalingsvoorwaarden 2021
Rabarber-meerjarenbeleidsplan-21-24
uittreksel KvK St. Rabarber juli 2020

 

Delen? Graag!
 
}