Over Rabarber

Rabarber

Over Rabarber

Naam: Stichting Rabarber
Handelend onder de naam: Rabarber, de theaterschool van Den Haag
Rechtsvorm: Stichting
Jaar van oprichting: 1978
Inschrijving Kamer van Koophandel te: Den Haag
KvK nummer: 41149860
Fiscaal nummer: 0056.07.085
Bankrekeningen: ING NL13INGB 000 4051 767 | RABOBANK NL29RABO 0172993504

Contactgegevens
Postadres: Bilderdijkstraat 33 – 2513 CM Den Haag
Postbus 578 – 2501 CN Den Haag
Bezoekadres: Bilderdijkstraat 35 – 2513 CM Den Haag
Telefoon: 070 3450996
E-mail: info@rabarber.net
Internet: www.rabarber.net

Bestuur
Functie: Artistiek leider
Naam: Vacant

Functie: Zakelijk leider
Naam: Leontine van Vlerken
In functie sinds 2021

Statutaire doelstellingen
a. de exploitatie van een theaterschool voor kinderen, jongeren en jong volwassenen op het gebied van de podiumkunsten in de meest brede zin van het woord, waaronder ook het bieden van vooropleidingstrajecten voor kunstvakopleidingen;
b. het (doen) uitvoeren van podiumkunsten;
c. het organiseren, faciliteren of ondersteunen van theaterproducties van (jonge) talentvolle theatermakers en andere podiumkunstenaars;
d. het bevorderen van de bewustwording van de levensbeschouwing van kinderen en jongeren en de cultivatie van het theaterbezoek en culturele voorstellingen;
e. het verbreiden en verdiepen van de belangstelling in- en de kennis van of over het theater en andere podiumkunsten, in de meest brede zin van het woord.

Missie

Rabarber biedt jonge mensen van 4 tot 21 jaar een speelse leeromgeving waarin zij wezenlijk gehoord en gezien worden, zichzelf en de wereld ontdekken en verrassen en “eigen wijs” worden in hun creatieve, communicatieve en empathische vermogen.

Visie

Dat doet Rabarber door hen te laten spelen, bewegen, spreken en verbeelden. In de vele multidisciplinaire lessen en workshops in de vrije tijd, op een podium, op scholen, in de wijken, in Den Haag.

Kernwaarden

  • Plezier

Wij zien plezier als motor om spelenderwijs te leren.

  • Persoonlijke expressie

We zetten het kind, de jongere, centraal en streven authentiek (spel)gedrag en keuzes na. Kinderen en jongeren ontwikkelen unieke uitdrukkingsvaardigheden en stijlen. Wij nodigen leerlingen uit om met een open blik, respect en interesse voor de ander deel te nemen.

  • Professioneel

Wij zijn vakkundig en bevlogen op het gebied van theater, drama en educatie. We zijn kritisch ten aanzien van onze dienstverlening en nemen onze verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige begeleiding van elk kind.

  • Breed verbindend

We willen een laagdrempelige, inclusieve organisatie zijn met een rijkgeschakeerd aanbod waarbij alle kinderen, ongeacht hun culturele bagage, zich veilig voelen om hun persoonlijke verhalen te verbeelden. Daarbij zoekt Rabarber actief de samenwerking met partners op educatief, cultureel en maatschappelijk gebied.

Wij zijn er trots op dat steeds meer kinderen en scholen de weg naar Rabarber weten te vinden. Kinderen en scholen die cultuur minnend zijn of kinderen en scholen die om diverse moverende redenen gehoord en/of gezien hebben dat het fijn en leerzaam is om jezelf uit te kunnen drukken door te spelen, bewegen en spreken. In de komende jaren willen wij nog laagdrempeliger werken en ook kinderen en scholen bereiken die niet vanzelfsprekend aan cultuureducatie denken. Wij zijn ervan overtuigd dat ons vak zo veelvormig is dat wij kinderen in alle leeftijden en met allerlei voorkeuren of belangstellingen kwalitatief en op maat kunnen bedienen.

Functies
Theaterschool, aanbieder van educatieve programma’s, talentontwikkelaar, productiehuis, aanbieder van jeugd- en jongerentheater, springplank voor nieuwe theatermakers, samenwerkingspartner, loketfunctie.

Rabarber kan dit belangrijke werk doen door steun van gemeente Den Haag naast de inkomsten uit cursusgelden, recette van de ticketverkoop en de horeca, de steun van de “Vrienden van Rabarber stichting” en de projectfondsen.

Rabarber, en met haar alle betrokken medewerkers, docenten, makers, scholen, samenwerkingspartners en niet op de laatste plaats de vele leerlingen en spelers, is gemeente Den Haag zeer erkentelijk voor de financiële steun.


Privacyverklaring NL/EN
(online en PDF als download)

Algemene Voorwaarden 2024-2025 NL/EN
Rabarber-meerjarenbeleidsplan-21-24

 

Delen? Graag!
 
}