Klachtenprocedure

Rabarber

Klachtenprocedure

Stichting Rabarber hanteert een klachtenprocedure waar ongewenst gedrag integraal onderdeel van uitmaakt.
U kunt uw klacht, opmerking, vraag, intern richten aan de zakelijk leider en extern aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Beide zullen uw klacht zorgvuldig en discreet in behandeling nemen.

Contactgegevens:
Intern, zakelijk leider
Leontine van Vlerken
Email: leontine@rabarber.net
Tel. : 06-55583120

Extern, vertrouwenspersoon
Centrum Vertrouwenspersonen Plus
Anjo Pluijmers of Arnoud Kok
Email: info@cvp-plus.nl
Tel: 070-2600032

Stichting Rabarber hanteert een Gedragscode en Huisregels voor alle docenten, (vrijwillige) medewerkers en bezoekers.
Voor meer informatie:

Delen? Graag!