't Palet (PO)

Rabarberpalet logo heeft sinds seizoen 2011-2012 een nauwe samenwerking met Basisschool ’t Palet.

De lessen van Rabarber worden gegeven in het kader van het LeerKansenProfiel (LKP). LeerKansenProfielscholen bieden de leerlingen zes uur per week meer les in vakken waarin aandacht besteed wordt aan creativiteit, expressie en beweging. Doelstelling is het verbeteren van de leerprestaties, stimulering van de taalontwikkeling en versterking van de sociale vaardigheden.

De Rabarberdocenten geven de ca. 80 leerlingen uit de groepen 8 van ’t Palet het gehele schooljaar één middag per week spel-, zang- en dansles in Theater De Vaillant. Aan het begin van het jaar zijn dit aparte lessen en in de tweede helft van het jaar worden de disciplines samengevoegd en werken de kinderen toe naar hun eindmusical. De afgelopen jaren is daarbij steeds samengewerkt met de Koninklijke Schouwburg, waar de musical werd opgevoerd.

www.paletnet.nl

 

Palet 1

palet 2

palet 3