Dalton Den Haag theaterklas

Algemene informatie

In het schooljaar 2002-2003 is Dalton Den Haag in samenwerking met Rabarber als eerste middelbare school in Den Haag een theaterklas gestart. Als leerling krijg je één dag in de week theaterlessen bij Rabarber. Uniek aan de theaterklas die Dalton Den Haag aanbiedt, is dat je met een grote diversiteit aan theatervakken in aanraking komt. Naast spel nemen ook de vakken zang en dans een centrale rol in de opleiding in en je ontwikkelt je in de vijf leerjaren steeds verder op deze drie vakgebieden. Bovendien komen in de zogenaamde variablokken alle facetten van het theater aan bod, met vakken als dramaturgie, compositie, grime, kostuums en decor. Zo krijg je de mogelijkheid om je breed te ontwikkelen. En of je nu na de middelbare school voor het theatervak kiest of niet, de theaterklas biedt jou een stevige basis om jezelf in de rest van je carrière goed te kunnen uitdrukken en presenteren.

Toneelspelen een echt vak op school?

Jazeker, als je deelneemt aan de Theaterklas krijg je één dag in de week les in de vakken spel, zang en dans. Bij spel krijg je elementaire toneellessen, waarbij fantasieontwikkeling,verbeelding, ruimte en rolopbouw een belangrijke plaats innemen. Ook krijg je teksttoneel, waarbij je aan de slag gaat met zelfgeschreven en bestaande teksten.

In de zangklas werk je aan adem- en stemtechnieken en koorzang en in de danslessen maak je kennis met de diverse basistechnieken van de moderne dans.

Het jaar wordt afgesloten met een presentatie in Theater Merlijn, het theater van Rabarber aan de Bilderdijkstraat.

En na het eerste jaar?

De Theaterklas stopt niet na het eerste jaar. Na de brugklas wordt er steeds dieper op de lesstof ingegaan en wordt het vak in de meest brede zin gegeven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je op onze school eindexamen doet in het vak drama.

Zo krijg je in het  tweede leerjaar, naast een verdiepend programma in spel, zang en dans, aanvullende vakken zoals theatergeschiedenis, camera-acteren en danscompositie. De afsluiting van het jaar bestaat uit een presentatie, waarin spel, dans en zang verweven zijn.

In het derde leerjaar ga je een grote productie maken. Meestal is dit een bewerking van één van de klassiekers uit het toneelrepertoire. Naast de repetities voor deze voorstelling zijn er workshopdagen, waarop je les krijgt van acteurs en regisseurs van verschillende theatergezelschappen.

En in de bovenbouw?

In de bovenbouw kan je drama als examenvak kiezen op het HAVO en het VWO. In het vierde leerjaar zijn de spel-, zang- en danslessen toegespitst op een bepaalde stijl of periode uit de theatergeschiedenis. Voorbeelden zijn: musical/muziektheater, Shakespeare en modern theater.

Vaktheoretische verdieping krijg je bij het vak theatergeschiedenis. Je krijgt les in twee blokken die beide worden afgesloten met een presentatie. Op school volg je daarnaast het vak Kunst-algemeen.

Tot slot speel je in het vijfde en laatste Theaterklasjaar een eindproductie, waarbij je veel eigen verantwoordelijkheid en inbreng krijgt. Ook maak je onder begeleiding van je docent een solo, waarin je helemaal zelf mag bepalen hoe jij wilt laten zien wat je tijdens je opleiding allemaal hebt geleerd. Je presenteert je solo tijdens de feestelijke uitreiking van de Theaterklascertificaten./p>

De Theaterklas en het vervolgonderwijs

Als je verder wilt in het theater, dan kun je na je Theaterklasopleiding eventueel doorstromen naar één van de theatervooropleidingen van Rabarber (LOT, LOMM of Tussenjaar) die je voorbereiden op de audities voor de verschillende theaterkunstvakopleidingen.

Hoe kom je in de Theaterklas?

Denk je: ‘Die theaterklas is wat voor mij!’, aarzel dan niet en geef je op voor de audities die plaatsvinden in februari. Je moet wel een havo- of vwo-advies hebben.

Dalton Den Haag Theaterklas in samenwerking met Rabarber, de theaterschool van Den Haag.

Meer informatie over de Dalton theaterklas vindt u op de website van Dalton Den Haag en in de folder van de theaterklas. 

Foto's van de presentaties van de Dalton theaterklassen staan hier.