Vooropleidingen en talentontwikkeling

Rabarber

Verwacht

Vooropleidingen

Vooropleidingen en talentontwikkeling

Rabarber biedt twee vooropleidingen, het Tussenjaar en de L.O.T.,  die beide gericht zijn op oriëntatie, kennismaking en/of verbreding van het theatervak. Beide opleidingen kunnen ter  voorbereidingen zijn op de audities van de kunstvakopleidingen (theater). Het Tussenjaar is een intensieve vooropleiding, waarbij je diverse les- en maakblokken vier dagen per week (overdag) volgt. De L.O.T. (landelijke Oriëntatie Theaterscholen) is een beknoptere versie met alleen lesaanbod op de zaterdagen (overdag). Voor beide vooropleidingen worden vooraf audities gehouden. Deze vinden in 2017 plaats eind mei en begin juli.

Naast de vooropleidingen is er de tweejarige acteeropleiding TRAC.  Voor ieder die naast studie en/of werk ook serieus wil bezig zijn met theater. Deze acteeropleiding wordt in de avond aangeboden.

Aanmelden

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page