Dalton Theaterklas

Rabarber

Verwacht

Dalton Theaterklas

De Dalton theaterklas is een begrip geworden in Den Haag. Sinds seizoen 2002/03  heeft Dalton Den Haag een intensieve samenwerking met Rabarber en volgen ca. 100 leerlingen per jaar, één dag per week theaterlessen bij Rabarber. De drie hoofdvakken spel, zang en dans staan gedurende de vijf leerjaren centraal bij jouw ontwikkeling op theatergebied. Het lesaanbod wordt aangevuld met varia-vakken zoals, dramaturgie, compositie, camera acteren, stemvorming en regie. Dit in combinatie met gezamenlijke  voorstellingsbezoeken biedt de theaterklas jou een stevige basis om jezelf in de rest van je carrière goed te kunnen presenteren.

Lesjaren
BT: Tijdens het eerste jaar wordt er één dag in de week spel, zang en dansles gegeven. Bij spel krijg je elementaire toneellessen, waarbij fantasieontwikkeling, verbeelding, ruimte en rolopbouw een belangrijke plaats innemen. Bij zang werk je aan adem- en stemtechnieken en koorzang en in de danslessen maak je kennis met de diverse basistechnieken van de moderne dans. Het eerste jaar wordt afgesloten met presentatie die bestaat uit de aparte les onderdelen spel, zang en dans.

2T: In het tweede leerjaar, worden er naast een verdiepend programma in spel, zang en dans, ook aanvullende vakken zoals theatergeschiedenis, camera acteren en danscompositie gegeven. Het jaar wordt afgesloten met een presentatie waarin spel wordt gecombineerd met zang en dans.

3T: Het derde leerjaar kenmerkt zich door het maken van een grote (muziektheater)productie. De eerste helft van het jaar volg je nog de regulieren lessen, maar daarna wordt er aan de hand gewerkt aan een script en rolverdeling gewerkt aan een voorstelling. Naast die repetities voor deze voorstelling zijn er workshops m.b.t. de voorstelling.

4T: Het vervolgen van de theaterklas in de bovenbouw is mogelijk wanneer je drama als examenvak kiest  (zowel bij HAVO als VWO). Het vierde lesjaar is opgedeeld in twee blokken. Tijdens blok 1 zijn er verdiepende spellessen over de klassieken ( voor 1900). Het lesblok wordt met een toonmoment afgesloten. Bij het tweede blok ga je met spel en danstheater verder in op de periodes na 1900. Vanuit die context wordt er een presentatie gemaakt waarin jouw eigen inbreng verwerkt kan worden. Tussen blok 1 en 2 worden er varia-masterclasses aangeboden (bv. muziektheater).

5T: In vijfde en laatste theaterklas jaar werk je tijdens blok 1 aan een eindvoorstelling en in blok 2 aan een solo. Tijdens blok 1 staat het groepsproces centraal en wordt er onder begeleiding van een docerend maker vanuit een gekozen thema, onderzoek en eigen inbreng een voorstelling gemaakt.  Tijdens blok 2 ligt de regie van jouw solo helemaal in eigen handen en word je slechts geadviseerd. De solo’s zijn een representatie van de competenties die zijn opgedaan tijdens alle leerjaren. Direct na de solo presentatie is de officiële certificaatuitreiking.

Beoordeling
Tijdens alle lesjaren ontvang je per les periode voor de drie hoofdvakken (spel, zang, dans) een cijfer of letterbeoordeling en ontvang je een geschreven rapport van jou docenten. De rapporten worden klassikaal toegelicht en de beoordelingen tellen evenredig mee aan je schoolprestaties en worden ingevoerd in magister.

Na het afronden van de theaterklas
Als je verder wilt in het theater, dan kun je na je theaterklas opleiding eventueel doorstromen naar één van de theater vooropleidingen van Rabarber (L.O.T. of Tussenjaar) die je voorbereiden op de audities voor de verschillende theaterkunstvakopleidingen.

Meer informatie over de Dalton theaterklas vindt u op www.daltondenhaag.nl en in de folder van de theaterklas.

Planningen 2017/18
JAARPLANNING BT 2017
JAARPLANNING 2T 2017
JAARPLANNING 3T 2017
JAARPPLANNING 4T 2017
JAARPLANNING 5T 2017

Presentaties en voorstellingen
BT vrijdag 25 mei 2018 in Theater Merlijn
2T dinsdag 30 en woensdag 31 mei 2018 in Studio33
3T vrijdag 1 en zaterdag 2 juni 2018 in Theater Merlijn
4T dinsdag 19 juni 2018 in Theater Merlijn
5T vrijdag 19 en zaterdag 20 januari 2018 (eindvoorstelling) Theater Merlijn
5T donderdag 29 maart 2018  (solo presentatie en certificaat uitreiking) Theater Merlijn

Foto’s presentaties voorafgaande jaren
Kijk op de website van Dalton Den Haag