Dalton Theaterklas

Rabarber

Verwacht

Dalton Theaterklas

Sinds 2002-2003 is Dalton Den Haag in samenwerking met Rabarber als eerste middelbare school in Den Haag een theaterklas gestart. Als leerling krijg je één dag in de week theaterlessen bij Rabarber. Uniek aan de theaterklas is dat je met een grote diversiteit aan theatervakken in aanraking komt en alle lessen en presentaties bij Rabarber plaatsvinden. De drie hoofdvakken spel, zang en dans staan gedurende de vijf leerjaren centraal bij jouw ontwikkeling op theatergebied. Bovendien komen tijdens de zogenaamde varia blokken alle facetten van theater aan bod. Vakken als dramaturgie, compositie, camera acteren, stemvorming en het gezamenlijk bezoeken van voorstellingen zijn onderdeel van het lesaanbod. De theaterklas biedt jou een stevige basis om jezelf in de rest van je carrière goed te kunnen presenteren.

Lesopbouw en beoordeling
Tijdens het eerste jaar wordt er één dag in de week spel, zang en dansles gegeven. Bij spel krijg je elementaire toneellessen, waarbij fantasieontwikkeling, verbeelding, ruimte en rolopbouw een belangrijke plaats innemen. Bij zang werk je aan adem- en stemtechnieken en koorzang en in de danslessen maak je kennis met de diverse basistechnieken van de moderne dans. Het eerste jaar wordt afgesloten met presentatie die bestaat uit de aparte lesonderdelen spel, zang en dans

In het tweede leerjaar, worden er naast een verdiepend programma in spel, zang en dans, ook aanvullende vakken zoals theatergeschiedenis, camera acteren en danscompositie gegeven. Het jaar wordt afgesloten met een presentatie waarin spel wordt gecombineerd met zang en dans.

Het derde leerjaar kenmerkt zich door het maken van een grote productie maken. Meestal is dit een bewerking van één van de klassiekers uit het toneelrepertoire. Naast de repetities voor deze voorstelling zijn er workshopdagen, waarbij de lessen door acteurs en regisseurs van verschillende theatergezelschappen worden gegeven.

In de bovenbouw kan drama als examenvak gekozen worden bij HAVO en VWO. In het vierde leerjaar zijn de spel-, zang- en danslessen toegespitst op een bepaalde stijl of periode uit de theatergeschiedenis. Bijvoorbeeld musical/muziektheater, Shakespeare en modern theater.

Vak theoretische verdieping wordt ingevuld door het vak dramaturgie. De lessen zijn over twee blokken verdeeld en worden afgesloten met een presentatie. Op school wordt daarnaast het vak Kunst-algemeen gegeven.

In vijfde en laatste theaterklas jaar wordt er gezamenlijk een eindvoorstelling gemaakt onder begeleiding van een docerend maker. Het jaar wordt afgesloten met een eigen solo. De solo’s zijn een representatie van de competenties die zijn opgedaan tijdens alle leerjaren. Na de presentaties van de solo’s is een feestelijke certificaatuitreiking.

Gedurende de vijf theaterklas leerjaren ontvang je voor de vakken spel, zang en dans drie keer per schooljaar een rapport met een beoordeling uitgedrukt in een cijfer. De cijfers tellen evenredig mee aan je schoolprestaties.

Na het afronden van de theaterklas
Als je verder wilt in het theater, dan kun je na je theaterklas opleiding eventueel doorstromen naar één van de theater vooropleidingen van Rabarber (LOT of Tussenjaar) die je voorbereiden op de audities voor de verschillende theaterkunstvakopleidingen.

Meer informatie over de Dalton theaterklas vindt u op www.daltondenhaag.nl en in de folder van de theaterklas.

Planningen 2016- 2017

JAARPLANNING BT 2016

JAARPLANNING 2T 2016

JAARPLANNING 3T 2016

JAARPLANNING 4T 2016

JAARPLANNING 5T 2016

 

Data presentaties en voorstellingen

BT vrijdag 26 mei 2017
2T dinsdag 23 mei 2017
3T vrijdag 2 en zaterdag 3 juni 2017
4T dinsdag 30 mei
5T vrijdag 27 januari ( voorstelling)
5T vrijdag 14 april ( solo’s)

 

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page