’t Palet theaterklas

Rabarber

Verwacht

’t Palet theaterklas

Rabarber heeft sinds seizoen 2011-2012 een nauwe samenwerking met Basisschool ’t Palet.

Musicalklas groep 8
De Rabarberdocenten geven ca. 70 leerlingen uit groep 8 het gehele schooljaar één middag per week spel-, zang- en dansles in Theater De Vaillant. Tijdens de eerst lesweken zijn dit aparte lessen en worden gegeven door vakdocenten in die discipline. Later in het jaar worden de disciplines samengevoegd en werken de kinderen toe naar hun eindmusical. Hierin is ook ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen zelf. De groep 8 leerlingen spelen hun eindmusical in de Koninklijke Schouwburg! voor medeleerlingen en publiek van buitenaf.

Impressie
Het eindresultaat Leila en Dean van de musicalklas 2014-2015 is terug te zien op www.paletnet.nl,

Theaterklas kleuters
Naast de musicalklas geeft Rabarber ook invulling aan de theaterlessen voor de kleuters van Basisschool ’t Palet. Gedurende het jaar krijgen zij één middag per week spel- en beweging lessen.

De lessen van Rabarber worden gegeven in het kader van het LeerKansenProfiel (LKP). LeerKansenProfielscholen bieden de leerlingen per week les in vakken waarin aandacht besteed wordt aan creativiteit, expressie en beweging. Doelstelling is het verbeteren van de leerprestaties, stimulering van de taalontwikkeling en versterking van de sociale vaardigheden.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page