spel/dansklas De Spoorzoeker

Rabarber

Verwacht

spel/dansklas De Spoorzoeker

Komend seizoen is Rabarber wekelijks te vinden op basisschool de Spoorzoeker. In het kader van het Leerkansenprofiel geeft Rabarber wekelijks 2 uur spel- en 2 uur dansles aan de groepen 3/4, 5/6 en 7/8.

Spellessen
Gedurende het hele schooljaar geeft een vaste Rabarberdocent de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 iedere week spelles. Het lesjaar wordt opgedeeld in twee lesblokken. Tijdens het eerste lesblok ligt de nadruk op  het ontwikkelen van de eigen fantasie en creativiteit en worden de grondregels van toneelspelen bijgebracht. Het eerste lesblok wordt afgesloten met een toonmoment voor ouders op school. Tijdens het tweede lesblok wordt er gewerkt aan spelverdieping en tonen zij zich met een presentatie aan publiek in het theater.

Danslessen
Gedurende het hele schooljaar geeft een vaste Rabarberdocent de groepen 3/4 en 7/8 iedere week dansles. In deze dansklas wordt er gewerkt met verschillende moderne en jazz danstechnieken. Door middel van oefeningen en improvisatie maken leerlingen kennis met ritme, beweging en techniek. Tijdens de presentatie aan het einde van het schooljaar laten de dansklassen hun skills zien op het podium van het theater.