Algemene info voor scholen

Rabarber

Verwacht

Algemene info voor scholen

Rabarber vindt het essentieel, naast de theater- en productieklassen die zij in de vrijetijdssector biedt, steeds in contact te blijven met het primair‐ en voortgezetonderwijs. Zij zoekt daar waar mogelijk naar samenwerking. Door zowel actief, receptief als reflectief kennis te maken met theater krijgen kinderen en jongeren bouwstenen aangereikt waarmee zij op weg kunnen gaan om op te groeien tot evenwichtige, nieuwsgierige en inspirerende jongvolwassenen. Dit doet Rabarber o.a. door het aanbieden van drama- en theaterlessen,  schoolvoorstellingen,  en of losse workshops op verschillende Haagse scholen.

Rabarber heeft samenwerking met:

Basisschool de Spoorzoeker
Basisschool de P.M.S, Regenboog en de Voorsprong
Dalton Den Haag  (intensieve samenwerking sinds 2003)
Dalton Voorburg
Diamant College
Cultuurschakel (aanbod schoolvoorstellingen, workshops en kunstenaar in de klas)

Het lesaanbod wordt altijd in samenspraak met de scholen ontwikkeld. Lessen, workshops of te ontwikkelen producties kunnen op de scholen zelf plaatsvinden of bij Rabarber.

Contact:

Neem voor het aanvragen van lesaanbod of vragen contact op met Sascha van Veen, de cultuurcoördinator van Rabarber via 070 3450996, sascha@rabarber.net