Filmproductieklas

Rabarber

Filmproductieklas 15-16

Filmproductieklas 14-15

Filmproductieklas 13-14

Filmproductieklas 12-13

Filmproductieklas

Filmproductieklas

Rabarber is de eerste theaterschool die camera acteren in haar curriculum heeft opgenomen. Camera acteren neemt in de hedendaagse theaterwereld en op de verschillende kunstvakopleidingen een steeds belangrijkere plaats in. Omdat Rabarber een jarenlange traditie heeft van het opleiden van talenten is het belangrijk dat onze leerlingen ook worden onderricht in het camera acteren.

Vanuit de opgenomen blokken camera acteren in het curriculum is het idee ontstaan om een filmproductieklas op te zetten. Net als de theaterproductieklassen wordt in deze klas toegewerkt naar een eindproduct dat aan het publiek zal worden gepresenteerd. Tijdens de filmproductieklas worden de deelnemers betrokken bij de verschillende fasen van een filmproductie en komen zij in contact met professionals uit de film- en televisiewereld door middel van masterclasses en eventueel set bezoeken. Het eindproduct van de filmproductieklas is een film van ongeveer 15 minuten.

“Learning the roles of all the players on a film set dramatically increases the actor’s ability to collaborate with the filmmakers in developing dynamic performances.” New York Film Academy

De filmproductieklas is een seizoen vullende les klas waarbij je te maken krijgt met alle fasen van een filmproductie: de pre-productie, de productie en de post-productie.
Je wordt actief betrokken bij de verschillende fasen van de filmproductie

In het eerste blok, de pre-productie, is de introductie in het vak van film maken. Aan de hand van lessen en masterclasses van onder meer een professionele cameraman, filmregisseur en scenarist maak je kennis met de verschillende aspecten van een filmproductie.

Daarna worden alle voorbereidingen voor de productiefase getroffen zoals het vinden van de juiste locaties, het maken van de cal sheets, het verdelen van de crewtaken, enzovoort.

In het tweede blok worden de scenario’s verfilmd. Hier zal je zowel ervaring opdoen met het acteren voor de camera, als met het werk achter de camera.

Na de draaidagen zal je met je collega-spelers en de verdere medewerkers (cast en crew) nog een keer samenkomen om te reflecteren op het proces. Dit zal gebeuren tijdens een zogenaamde “wrap-party.”

Hoofddoelen:

– De technische acteervaardigheden verbeteren.
– De kansen op doorstroming naar kunstonderwijs (zoals bijvoorbeeld een toneelschool of filmacademie) vergroten.
– Het opleiden/interesseren van nieuw potentieel voor de filmwereld

Einddoelen:
– Opgedane kennis in de camera-acteerlessen in de praktijk toepassen en ontwikkelen.
– Inzicht krijgen in alle facetten van een filmproductie.
– Kennis nemen van verschillende cinematografische aspecten.

Doelgroep: 13+
Er is voor deze leeftijd gekozen omdat is gebleken dat er onder jongere kinderen meer spanning en gène is om bepaalde scènes te moeten spelen. Jongeren zijn over deze gène heen en hebben meer durf om bijvoorbeeld emoties zoals verliefdheid te laten zien. Bovendien hebben zij meer levenservaring en kunnen zij zich beter openstellen voor bepaalde situaties.

Het eindproduct:
De film heeft meestal een relevant maatschappelijk thema en duurt maximaal 15 tot 20 minuten. Er is gekozen voor een film van dit formaat, vanwege de kwaliteit die we willen halen in een relatief korte periode: liever een korte film van hoge kwaliteit, dan een lange film van matige kwaliteit.

Na de première in het Haagse Filmhuis worden de films in eerste instantie vertoond aan publiek tijdens het Studio 33 jongeren theaterfestival in het gebouw van Rabarber. Daarnaast wordt de film aan het einde van de daarop volgende zomer via TV-West uitgezonden.

Ook meedoen met de filmproductieklas?

Kosten: € 600,-
Wanneer: in de weekenden van september t/m april
Lesdagen: zondag van 3 uur
Draaidagen: 4 tot 6 zaterdag- of zondagen helemaal vrij houden (afhankelijk van script)
Locatie lesdagen: Rabarber, Bilderdijkstraat 35
Locatie draaidagen: afhankelijk van script.

Aankomend seizoen starten wij geen filmproductieklas. Heb je wel interesse? Vul dan het formulier in.

Auditie doen: