De Muren hebben Oren

Rabarber

Verwacht

De Muren hebben Oren

Als stadsbewoner maak je onderdeel uit van de stad en daarmee ook van de stadsgeschiedenis. Kinderen uit groep zeven en acht stellen vragen aan hun (oudere) stadsgenoten.

Het educatieve project De Muren hebben Oren van de gelijknamige stichting richt zich op alle belangrijke en bepalende momenten die sinds de Tweede Wereldoorlog tezamen de geschiedenis van Den Haag hebben gevormd. Hieronder vallen de Tweede Wereldoorlog in Nederland en in Nederlands-Indië, de komst van koloniale migranten, gastarbeiders en vluchtelingen naar Den Haag.

Programma op school

  • Eén introductieles over de lokale ( migratie-) geschiedenis.
  • Eén les over interviewtechnieken en presenteren.
  • Bezoek aan Nationaal Archief , voor het bekijken van bijzondere documenten in de archiefkasten van de Haagse Historie.
  • Na deze grondige voorbereiding trekken wij er met de kinderen op uit, om in groepjes stadsgenoten te interviewen die vertellen over hun (migratie-)geschiedenis.
  • Het project wordt op school afgesloten met een eindpresentatie voor klasgenoten en de geïnterviewden.

Vervolg programma bij Rabarber

Aan het einde van het schooljaar brengen de leerlingen een bezoek aan Rabarber voor afsluitende workshops. Samen met leerlingen van andere participerende Haagse scholen maken en spelen ze scenes uit de eigen interviews. Zo maken ze op theatrale wijze kennis met de verhalen van de ander en met elkaar. Met de gemaakte scenes wordt uiteindelijk een voorstelling gemaakt door Rabarber, de theaterschool van Den Haag en getoond aan alle deelnemers.

DOELGROEP:  groep 7 en 8 BO (regulier)
LOCATIE: op school en bij Rabarber
PERIODE: t/m juni 2018

Meer informatie
Voor meer informatie en interesse in participatie kunt u contact opnemen met Stichting De Muren hebben Oren

Samenwerking
Stichting Muren hebben oren werkt samen met Rabarber, de theaterschool van Den Haag, verschillende Haagse scholen, het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten en het Nationaal Archief.